top of page

Struktura

Cel

 

Celem projektu graficznego było ukazanie zawartych treści w przejrzysty sposób, gdzie obrazy i skład typograficzny tworzyłyby spójną całość. Należało stworzyć strukturę, która dobrze prezentowałaby dużą ilość ilustracji oraz zachowywałaby czytelną strukturę tekstu. Dla każdego rodzaju tekstu i obrazu trzeba było przypisać określone parametry, które razem tworzyłyby konsekwentny i logiczny układ. Niezbędne okazało się także zbudowanie odpowiedniego systemu nawigacji. Drugim założeniem było opracowanie publikacji w atrakcyjnej formie, podkreślającej równolegle temat książki.

Projekt zaczęłam od zebrania podstawowych informacji dotyczących struktury tekstu i ilustracji. Kolejnym etapem było pogrupowanie ilustracji względem rodzaju obrazu i koloru. Najważniejszym etapem wyznaczającym pierwsze reguły dla projektu było obliczenie ilości poszczególnych elementów oraz ich charakterystyka wizualna i treściowa.

Części


Publikacja składa się z 2 części, a każda z nich zawiera 5 rozdziałów. Pierwsza część dotyczy metodologii projektowania publikacji. Przywołuje tutaj europejskie standardy, ponieważ właśnie z nich korzystali wszyscy typografowie tworzący w Polsce. Druga część odnosi się do polskiego drukarstwa. Poszczególni drukarze zostali przypisani do kilku miast: Kraków, Wrocław, Gdańsk i Królewiec, Toruń. Dodatkowo utworzyłam oddzielny rozdział poświęcony drukom pogranicza.

struktura 5.jpg
tytok.jpg
bottom of page